Grubość płyty warstwowej dachowej

Nierzadko padającym pytaniem jest, jaką grubość płyty wielowasrtwowej użyć podczas budowy dachu? Jest to niewątpliwie znaczący parametr, który inwestorzy muszą wziąć pod uwagę w czasie planowania inwestycji. Płyty te w zależności od użytego rdzenia posiadają grubość od 50-250mm. Większa grubość płyty warstwowej skutkuje spadkiem przenikalności cieplnej, zwiększa izolację akustyczną oraz sztywność płyty. Jednakże zwiększa jej ciężar  w rezultacie czego cała konstrukcja musi być bardziej wytrzymała, a co za tym idzie droższa.

Na ciężar płyty wielowarswtowej wpływ ma nie tylko ciężar blachy, ale również rodzaj rdzenia w niej zastosowanego. Płyta wielowarstwowa o grubości 10 cm, długości 25m z rdzeniem styropianowym posiada masę około 300 kg. Płyta o podobnych parametrach wypełniona pianką poliuretanową posiadać będzie masę 370 kg,natomiast płyta  dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej będzie posiadać masę aż 500kg.

Z tej przyczyny standardowym wyjściem są dachowe blachy obornickie o grubości 10 cm z rdzeniem styropianowym. Płyty z rdzeniem z pianki poliuretanowej przy grubości 6-8 cm mają zbliżone własności izolacyjne niemniej jednak rekomendowane jest wybranie grubości 100 mm, ponieważ takie płyty są sztywniejsze i posiadają odporność ogniową. Z kolei blachy wielowarswtowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej stosuje się głównie z powodu ich wysokiej odporności ogniowej